Arhiva noutăţilor

13 11 2008 CtEDO a pronunțat hotărârile Malai c. Moldovei și Russu c. Moldovei

La 13 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Malai c. Moldovei (cererea nr. 7101/06) și Russu c. Moldovei (cererea nr. 7413/05). În cauza Malai c. Moldovei, Curtea a constatat violarea art. 3 , a art. 5 § 3 și a art. 13 CEDO, iar în cauza Russu - violarea art. 6 § 1 CEDO.

10 11 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Ipteh SA și alții c. Moldovei

La 9 octombrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să comunice Guvernului Republicii Moldova cererea Ipteh SA și alții (cererea nr. 35367/08), cerere care a fost depusă la 25 iulie 2008. Reclamanții susțin că drepturile lor garantate de art. 6 § 1 CEDO și de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO au fost încălcate ca rezultat al inechității procedurilor civile.

07 11 2008 CtEDO a pronunțat hotărârile Tudor-Comerț, Pânzari și Boboc c. Moldovei

La 4 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Tudor-Comerț c. Moldovei (cererea nr. 27888/04), Pânzari c. Moldovei (cererea nr. 27516/04) și Boboc c. Moldovei (cererea nr. 27581/04).

29 10 2008 Evoluția cauzelor moldovenești la CtEDO

La data de 1 octombrie 2008, 2,350 de cereri pendinte pe rolul Curții erau îndreptate contra Moldovei. Între 1 noiembrie 1998 și 1 octombrie 2008, împotriva Moldovei au fost adoptate 126 de hotărâri, dintre care doar într-o hotărâre nu s-a constatat violarea Convenției.

15 10 2008 Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în septembrie 2008

În septembrie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Buimistru și alți 9 c. Moldovei (cererile nr. 38666/05, 38667/05, 38668/05, 38669/05, 38670/05, 38671/05, 38672/05, 38673/05, 38674/05, 38675/05), Nanașeva și alții c. Moldovei (cererea nr. 3108/02), Salinschi c. Moldovei (cererea nr. 22617/02) și Perelighin și alții c. Moldovei (cererea nr. 77611/01).

08 10 2008 CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Mancevschi c. Moldovei

La 7 octombrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Mancevschi c. Moldovei (cererea nr. 33066/04). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 8 CEDO în urma efectuării percheziției biroului și a domiciliului reclamantului.

23 09 2008 CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Prepeliță c. Moldovei

La 23 septembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Prepeliță c. Moldovei (cererea nr. 2914/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO în urma neexecutării hotărârii judecătorești în favoarea reclamantului timp de mai mult de nouă ani.

01 09 2008 Donație de carte

Organizația „Juriștii pentru drepturile omului” anunță distribuirea gratuită a ultimelor 100 de exemplare a lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”, în 4 volume, în beneficiul avocaților, avocaților stagiari și a organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de apărarea și promovarea drepturilor omului.

26 08 2008 Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei pronunțate în iulie 2008

În iulie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat deciziile Kireev c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 11375/05), Racu c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 13136/07) și Fionat c. Moldovei (cererea nr. 3934/05).

19 08 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Tănase și Chirtoacă c. Moldovei

La 17 iunie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea Tănase și Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08), care a fost depusă la 27 decembrie 2007. Reclamanții s-au plâns, în temeiul articolului 3 al Protocolului nr. 1 la Convenție, că dreptul lor de a candida la alegeri a fost încălcat.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54