Arhiva noutăţilor

20 04 2010 CtEDO a adoptat hotărârile Brega c. Moldovei și Racu c. Moldovei

La 20 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârile Brega c. Moldovei (cererea nr. 52100/08) și Racu c. Moldovei (cererea nr. 13136/07). În cauza Brega c. Moldovei, Curtea a constatat violarea art. 3, art. 5 § 1 (c) și a art. 11 CEDO și a acordat compensație în sumă de EUR 8,000. În cauza Racu c. Moldovei, Curtea a radiat cererea în urma declarației Guvernului care s-a obligat să achite reclamantului EUR 1,800 în urma executării întârziate a hotărârii judecătorești.

14 04 2010 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în ianuarie 2010

În luna ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 22254/08), Pavlicenco c. Moldovei (cererea nr. 41219/07), Segheti c. Moldovei (cererea nr. 39584/07), Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 32896/07), Cociorva c. Moldovei (cererea nr. 7456/08), Ionel c. Moldovei (cererea nr. 24032/08) și Pîrnău c. Moldovei (cererea nr. 37225/07).

12 04 2010 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în februarie 2010

În februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Chiforiuc c. Moldovei (cererea nr.41744/02), Ursu c. Moldovei (cererea nr. 28534/03), Coșleț c. Moldovei (cererea nr. 42365/07) și Sandu c. Moldovei (cererea nr. 29729/07).

09 04 2010 CtEDO a dat câștig de cauză deținuților moldoveni într-o cauză c. Portugaliei

La 6 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârea sa în cauza Stegărescu și Bahrin c. Portugaliei (cererea nr. 46194/06). Curtea a conchis că imposibilitatea deținuților de a contesta plasarea sa în celula cu regim de securitate înaltă este contrară Convenției.

06 04 2010 CtEDO a adoptat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Lungu c. Moldovei

La 6 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Lungu c. Moldovei (cererea nr. 17911/08). Curtea a radiat cererea reclamanților de pe rol în temeiul acordului amiabil încheiat între părți.

30 03 2010 CtEDO a pronunțat hotărârea Petrenco c. Moldovei

La 30 martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Petrenco c. Moldovei (cererea nr. 20928/05). Curtea a constatat, în unanimitate, că nu a avut loc violarea art. 6 § 1 CEDO; iar, cu 6 voturi la 1, a constatat violarea art. 8 CEDO. Instanța a acordat reclamantului EUR 1,200 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 300 cu titlu de costuri și cheltuieli.

23 03 2010 Moldova a fost condamnată pentru încălcarea dreptului la viață în cauza Iorga c. Moldovei

La 23 martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Iorga c. Moldovei (cererea nr. 12219/05). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 2 CEDO sub aspect procedural privind ineficiența anchetei efectuate de autorități privind cauza morții fiului reclamantei și a acordat reclamantei EUR 12,000 cu titlu de prejudiciu moral.

15 03 2010 CtEDO a adoptat decizia de inadmisibilitate a cererilor Demopoulos și a altor 7 cereri c. Turciei

La 5 martie 2010, CtEDO a declarat inadmisibile cererile Demopoulos și alte 7 cereri c. Turciei (cererile nr. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 14163/04, 10200/04, 19993/04 ș 21819/04). Reclamanții sunt 17 ciprioți de origine ciprioto-greacă care pretind că au fost împiedicați să folosească proprietățile lor și/sau să aibă acces la casele lor din Ciprul de nord, care era sub controlul „Republicii Turce a Ciprului de Nord”. Proprietatea lor includea diferite loturi de pământ, unele dintre acestea erau cultivate, iar pe altele erau construite case sau clădiri.

04 03 2010 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei pronunțate în ianuarie 2010

În ianuarie 2010, CtEDO a pronunțat deciziile X c. Moldovei (cererea nr. 37507/02), Musaji și Madan c. Moldovei (cererea nr. 2856/05), Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 7467/06), Filimonova c. Moldovei (cererea nr. 21136/03) și Șumila și Alți 6 c. Moldovei (cererile nr. 41369/05, 41556/05, 42308/05, 33566/06, 33567/06, 33568/06, 33570/06).

01 03 2010 CtEDO a emis cel de-al doilea aviz consultativ

La 22 ianuarie 2010, CtEDO a adoptat cel de-al doilea aviz consultativ al său și a conchis, în unanimitate, că lista candidaților pentru alegerea judecătorului la CtEDO din partea unui anumit stat, care deja a fost depusă la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, nu poate fi retrasă și înlocuită cu o nouă listă după expirarea termenului-limită indicat de către Adunarea Parlamentară pentru depunerea listei.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54