Arhiva noutăţilor

20 06 2007 Moldova a fost din nou condamnată la CtEDO pentru tortură

La 19 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile sale în cauzele Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 12066/02) și Botnari c. Moldovei (cererea nr. 19981/02). În cauza Ciorap c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 6 § 1 și a art. 8 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 20,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 2,000 cu titlu de costuri și cheltuieli. În cauza Botnari c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 și a art. 13 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 100 cu titlu de costuri și cheltuieli.

12 06 2007 CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei

La 12 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 32558/03), în care a constatat violarea art. 10 al Convenției (libertatea de exprimare) și a acordat reclamantului EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale, EUR 260 cu titlu de prejudicii materiale și EUR 1,200 și orice alte taxe care urmează a fi plătite din această sumă, cu titlu de costuri și cheltuieli de reprezentare.

08 06 2007 CtEDO a pronunțat hotărârile Guțu c. Moldovei și Malahov c. Moldovei

La 7 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două hotărâri în cauzele Guțu c. Moldovei (cererea nr. 20289/02) și Malahov c. Moldovei (cererea nr. 32268/02). În cauza Guțu c. Moldovei Curtea Europeană a constatat violarea art. 5 § 1, a art. 6 § 1, a art. 8 și a art. 13 ale Convenției și a acordat reclamantei suma totală de EUR 6,500. În cauza Malahov c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției și a acordat reclamantei suma totală de EUR 2,400.

04 06 2007 La 6 iunie 2007, vor avea loc audieri în cauza Guja c. Moldovei în fața Marii Camere a CtEDO

La 21 martie 2001 Marea Cameră a Curții a anunțat părțile că audierile în cauza Guja c. Moldovei vor avea loc miercuri, 6 iunie 2007, începând cu ora 9:00. Cauza Guja c. Moldovei reprezintă prima cerere examinată până acum de Curtea Europeană în care se discută despre dreptul funcționarilor de a răspândi informații care demască acțiuni ilegale, cunoscute datorită exercitării funcțiilor de serviciu.

01 06 2007 CtEDO a respins cererile de retrimitere în Marea Cameră a 2 cauze contra Moldovei

La 23 mai 2007 colegiul din 5 judecători a respins cererea Guvernului Republicii Moldova și, respectiv, cererea reclamantului de a retrimite spre examinare în Marea Cameră a Curții cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04) și, respectiv, cauza Pruneanu c. Moldovei (cererea nr. 6888/03). Ambele hotărâri au devenit definitive la această dată.

31 05 2007 CtEDO a radiat de pe rolul său cauza Boxan c. Moldovei

La 10 mai 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat o decizie de radiere de pe rolul său în cauza Boxan c. Moldovei (cererea nr. 10722/02), în temeiul art. 37 § 1 (c) al Convenției.

11 05 2007 CtEDO a pronunțat hotărârile Modârcă c. Moldovei și Mazepa c. Moldovei

La 10 mai 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două hotărâri în cauzele Modârcă c. Moldovei (cererea nr. 14437/05) și Mazepa c. Moldovei (cererea nr. 1115/02). În cauza Modârcă c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 5 § 1, a art. 5 § 3 și a art. 5 § 4 al Convenției și a acordat reclamantului suma totală de EUR 8,800. În cauza Mazepa c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a art. 13 al Convenției și a acordat reclamantei suma totală de EUR 3,000.

08 05 2007 Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului în Moldova

Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, va întreprinde o vizită în Republica Moldova la 8 și 9 mai 2007 în cadrul unei misiuni de contact.

02 05 2007 CtEDO a radiat de pe rol două cauze contra Moldovei

În temeiul acordurilor amiabile încheiate între reclamanți și Guvernul Republicii Moldova, la 27 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două decizii de radiere de pe rolul său a cauzelor NESTOR c. Moldovei și VOLGHIN c. Moldovei.

24 04 2007 CtEDO a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza ASITO c. Moldovei

La 24 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa cu privire la satisfacția echitabilă în cauza ASITO c. Moldovei (cererea nr. 40663/98). După pronunțarea hotărârii ASITO c. Moldovei din 08.11.2005 Curtea a fost notificată despre încheierea unui acord amiabil între părți. Curtea a ajuns la concluzia că conform acordului amiabil reclamantului îi vor fi plătite compensații pentru prejudiciul material suportat, că Guvernul a adoptat legile la care s-a referit în acord și a decis radierea cererii de pe rolul său în temeiul art. 37 § 1 (b) al Convenției.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54