Arhiva noutăţilor

18 03 2008 Moldova a fost condamnată la CtEDO în cauza Dacia SRL c. Moldovei

La 18 martie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Dacia SRL c. Moldovei (cererea nr. 3052/04). CtEDO a constatat violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Chestiunea privind satisfacția echitabilă a fost rezervată pentru o hotărâre separată.

12 03 2008 Seminare de instruire pentru avocați în domeniul CEDO

Organizația „Juriștii pentru drepturile omului”, cu suportul Consiliului Europei si a Comisiei Europene, va organiza pentru avocați si avocați-stagiari două seminare de instruire în domeniul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Primul seminar va avea loc la 18-19 aprilie 2008, iar cel de-al doilea – la 16-17 mai 2008. Vor fi selectate primele 25 de persoane eligibile care își vor declara intenția de a participa la seminare.

21 02 2008 Jurnaliștii de investigație vor beneficia de asistență juridică gratuită

Organizația „Juriștii pentru drepturile omului”, cu suportul Guvernului Statelor Unite, a lansat proiectul „Asistență juridică gratuită jurnaliștilor de investigație”. Proiectul oferă asistență juridică gratuită jurnaliștilor moldoveni care realizează articole de investigație și anchete reportericești.

19 02 2008 Cauza Paladi c. Moldovei a fost retrimisă în fața Marii Camere a CtEDO

La 14 februarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a anunțat că cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05) a fost retrimisă în fața Marii Camere a CtEDO. Audierile publice în această cauză vor avea loc la 14 mai 2008.

13 02 2008 CtEDO a pronunțat hotărârile Guja c. Moldovei și Flux (nr. 4) c. Moldovei

La 12 februarie 2008, Marea Cameră a Curții Europene a pronunțat hotărârea Guja c. Moldovei (cererea nr. 14277/04), iar Secțiunea a Patra a Curții – hotărârea Flux (nr. 4) c. Moldovei (cererea nr. 17294/04).

12 02 2008 CtEDO a obligat Moldova să plătească peste 2,500,000 euro

La 12 februarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04). Prin această hotărâre, Curtea Europeană a obligat Guvernul Republicii Moldova să plătească reclamantului EUR 2,500,000 cu titlu de prejudicii materiale, EUR 25,000 cu titlu de prejudicii morale și EUR 10,104 cu titlu de costuri și cheltuieli.

07 02 2008 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO

Organizația obștească "Juriștii pentru drepturile omului" a întocmit lista persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO în ceea ce privește hotărârile pronunțate în perioada 7 decembrie 2006 – 31 decembrie 2007.

31 01 2008 Raportul de activitate al Curții Europene a Drepturilor Omului pe anul 2007

La 23 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pe anul 2007. Conform acestui raport, în 2007, împotriva Moldovei au fost depuse 987 de cereri, 63 de cereri au fost declarate admisibile și 73 de cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. În 2007, CtEDO a pronunțat 60 hotărâri contra Moldovei.

29 01 2008 CtEDO a pronunțat hotărârea Bălan c. Moldovei

La 29 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Bălan c. Moldovei. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție în urma încălcării dreptului de autor al reclamantului asupra unei fotografii de către autoritățile publice.

28 01 2008 Chestionar de evaluare

Organizația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” propune în atenția utilizatorilor paginii web old.lhr.md un chestionar de evaluare a acestui site și a utilității traducerii deciziilor și hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54