Arhiva noutăţilor

30 04 2012 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în martie 2012

În luna martie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii contra Moldovei: Cicala c. Moldovei (cererea nr. 45778/05), Demcenco c. Moldovei (cererea nr. 21274/05), Gamurari și alții c. Moldovei (lista cu numărul cererilor în anexă), Munteanu c. Moldovei (cererea nr. 30735/07), Sirbu c. Moldovei (cererea nr. 44200/06), Daniel-P S.A. c. Moldovei (cererea nr. 32846/07), Dorneanu c. Moldovei (cererea nr. 22256/08), Interdnestrcom c. Moldovei (cererea nr. 48814/06), Plate c. Moldovei (cererea nr. 56608/08).

24 04 2012 Declarația de la Brighton

În cadrul conferinței la nivel înalt în privința viitorului Curții Europene a Drepturilor Omului, ce a avut loc în perioada 18 – 20 aprilie 2012, a fost adoptată Declarația de la Brighton

24 04 2012 Hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Străisteanu și alții c. Moldovei

La 24 aprilie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Străisteanu și alții c. Moldovei (cererea nr. 4834/06).

20 04 2012 A fost făcut public raportul pentru 2011 privind executarea hotărârilor CtEDO

La 12 aprilie 2011, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al cincilea raport privind supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

17 04 2012 Hotărârile Culev c. Moldovei și Jomiru și Crețu c. Moldovei

La 17 aprilie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârile Culev c. Moldovei (cererea nr. 60179/09) și Jomiru și Crețu c. Moldovei (cererea nr. 28430/06).

02 04 2012 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în februarie 2012

În luna februarie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii contra Moldovei: Jubirca c. Moldovei (cererea nr. 54255/08), Manascurta c. Moldovei (cererea nr. 31856/07) și Siscanu c. Moldovei (cererea nr. 17988/09).

02 04 2012 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în martie 2012

În luna februarie 2012 CtEDO a decis să comunice următoarele cereri Guvernului Moldovei: Craciuneac c. Moldovei (cererea nr. 77407/11) și Radu c. Moldovei (cererea nr. 24129/11).

20 03 2012 Hotărârea Arseniev c. Moldovei

La 20 martie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea Arseniev c. Moldovei (cererile nr. 10614/06 și 10620/06).

13 03 2012 Hotărârea Asito c. Moldovei nr. 2

La 12 martie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea Asito c. Moldovei nr. 2 (cererea nr. 39818/06).

13 03 2012 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în anul 2011

Pe parcursul anului 2011, Curtea a adoptat 31 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 30 de hotărâri a constatat cel puțin o violare a Convenției, iar 1 hotărâre se referă la satisfacția echitabilă.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54