Arhiva noutăţilor

23 02 2010 Reforma CtEDO decisă la conferința de la Interlaken

La 18 și 19 februarie 2010, în cadrul președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Elveția a organizat o Conferință Ministerială la Interlaken cu scopul de a stimula reformarea Curții Europene a Drepturilor Omului. Lucrările Conferinței s-au finalizat prin adoptarea unei declarații a reprezentanților celor 47 de state membre la CoE. Declarația conține un plan de acțiuni care prevede o listă de măsuri pe termen scurt și mediu, precum și o agendă de implementare a acestora.

17 02 2010 Apel în răspuns la declarația dlui Ion MURUIANU, președintele CSJ

La 13 februarie 2010, în cadrul discursului său ținut la Adunarea Generală a Judecătorilor, Președintele Curții Supreme de Justiție, dl Ion MURUIANU, s-a referit, chiar la începutul discursului, la condamnarea Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. El a declarat „cu toată responsabilitatea” că „pe marginea numitului fenomen se fac diverse speculații și insinuații neghioabe, unele mai șocante decât altele” cu scop de „reclamă pentru unii avocați; lustruirea fariseică a imaginii unora și ponegrirea, cu orice preț, a altor magistrați; și defăimarea premeditată a întregului sistem judiciar”. Acest discurs a fost citit de pe hârtie și, ulterior, plasat pe pagina web a Curții Supreme de Justiție.

08 02 2010 Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldovei pronunțate în decembrie 2009

În decembrie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova c. Moldovei (cererea nr. 67300/01), Turchin c. Moldovei (cererea nr. 32808/07) și Netanyahu c. Moldovei (cererea nr. 23270/09).

04 02 2010 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în anul 2009

În anul 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 30 de hotărâri care vizează Republica Moldova. Urmând tradiția din anii precedenți, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2009, a cauzelor la Curte.

02 02 2010 CtEDO s-a pronunțat în cauza Partidul Popular Creștin Democrat (nr. 2) c. Moldovei

La 2 februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Partidul Popular Creștin Democrat (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 25196/04). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 11 CEDO, deoarece refuzul Consiliului municipal Chișinău de a autoriza demonstrația organizată de partidul reclamant din 25 ianuarie 2004 a constituit o încălcare a dreptului reclamantului la libera asociere. Curtea a acordat partidului reclamant EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 1,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

01 02 2010 A fost făcut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2009

La 28 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pentru anul 2009. Potrivit acestui raport, în anul 2009, CtEDO a pronunțat 1,625 de hotărâri, dintre care 52% vizează patru state membre: Turcia, Rusia, România și Polonia. Moldova s-a clasat printre primele 8 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. În ceea ce privește indicele numărului de cereri depuse după numărul populației, în anul 2009, Moldova se află pe locul 4, după Georgia, Montenegro și Liechtenstein, cu indicele 3.70 de cereri la 10,000 de locuitori. Prin hotărârile pronunțate în 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de EUR 2,112,549.25.

26 01 2010 Hotărârea CtEDO cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Avramenko c. Moldovei

La 26 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02). Curtea a luat act de acordul amiabil încheiat de părți, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să plătească reclamantului EUR 37,500 în termen de 3 luni de la radierea cererilor nr. 29808/02 și 7467/06 (Avramenko (nr. 1) și Avramenko (nr. 2) c. Moldovei) de pe rolul Curții în temeiul acordului amiabil, radiind cererea de pe rolul său.

21 01 2010 Traficul de ființe umane este considerat sclavie, în sensul art. 4 CEDO

a 7 ianuarie 2010, CtEDO a pronunțat hotărârea Ranțev c. Ciprului și Federației Ruse. Curtea a constatat, în unanimitate, printre altele, violarea art. 4 CEDO de către autoritățile cipriote din cauză că nu au acordat drei Ranțeva o protecție practică și efectivă împotriva traficului și exploatării - în general și din cauză că nu au întreprins măsuri specifice pentru protejarea ei - în special și violarea art. 4 CEDO de către autoritățile ruse din cauza omisiunii de a investiga în ce mod și unde dra Ranțeva a fost recrutată. Curtea a conchis că traficarea în sine este interzisă de art. 4 CEDO.

15 01 2010 Duma de Stat a Federației Ruse a ratificat Protocolul nr. 14 la CEDO

La ședința de vineri, 15 ianuarie 2010, Duma de Stat a Federației Ruse a ratificat Protocolul nr. 14 la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Pentru ratificarea Protocolului nr. 14 au votat 392 de deputați. Această ratificare era unica necesară pentru intrarea Protocolului 14 în vigoare, celelalte 46 de state membre ale Consiliului Europei ratificând Protocolul încă până la sfârșitul anului 2006.

12 01 2010 Distribuirea volumelor 8 și 9 ale traducerii jurisprudenței CtEDO c. Moldovei

Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” anunță distribuirea gratuită a volumelor VIII și IX ale publicației „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”. Beneficiarii sunt invitați să se prezinte la sediul asociației, începând cu 13 ianuarie 2010, între orele 15:00 și 17:00, prezentând ștampila și rechizitele bancare / delegația biroului de avocați sau ale organizației non-guvernamentale și, respectiv, buletinul de identitate al persoanei fizice.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54