Arhiva noutăţilor

22 10 2010 Deciziile CtEDO c. Moldovei adoptate în iulie și august 2010

La 6 iulie 2010 și 24 august 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Străisteanu c. Moldovei (cererea nr. 18928/08) și Mocanu c. Moldovei (cererea nr. 24163/09).

19 10 2010 Hotărârea CtEDO privind satisfacția echitabilă în cauza Baroul Partner-A c. Moldovei

La 19 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Baroul Partner-A c. Moldovei (cererea nr. 39815/07). Curtea a luat act de acordul la care au ajuns părțile, prin care Guvernul s-a obligat să plătească companiei reclamante EUR 320,000 cu titlu de orice daună materială și morală, precum și EUR 8,000 cu titlu de costuri și cheltuieli, în termen de 3 luni de la data adoptării deciziei de radiere a cererii în temeiul acordului amiabil, și a radiat cererea de pe rol.

14 10 2010 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în iunie 2010

În luna iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Urechean c. Moldovei (cererea nr. 27756/05), Andronovici c. Moldovei (cererea nr. 13424/06), Boicenco c. Moldovei (cererea nr. 25688/09), Djaparidze c. Moldovei (cererea nr. 32530/07), Munteanu c. Moldovei (cererea nr. 30735/07), Povestca c. Moldovei (cererea nr. 13765/04), Braga c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 76957/01) și Străsteanu c. Moldovei (cererea nr. 40699/08).

12 10 2010 Hotărârea CtEDO privind satisfacția echitabilă în cauza Olaru c. Moldovei

La 12 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Olaru c. Moldovei (cererea nr. 476/07). Curtea a lăsat în seama Comiterului de Miniștri al CoE supravegherea executării de către Guvernul Moldovei a hotărârii judecătorești naționale în favoarea reclamantului și i-a acordat EUR 2,000 cu titlu de daune morale și EUR 850 cu titlu de costuri și cheltuieli.

04 10 2010 Hotărârile CtEDO c. Moldovei adoptate în septembrie 2010

În septembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a adoptat hotărârile Hyde Park și Alții (nr. 5 și 6) c. Moldovei (cererile nr. 6991/08 și 15084/08), Popa c. Moldovei (cererea nr. 29772/05) și hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Gușan c. Moldovei (cererea nr. 22539/05).

07 09 2010 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în iunie 2010

În iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Popescu c. Moldovei (cererea nr. 11367/06), Romany Gaz Group c. Moldovei (cererea nr. 11662/05), Boldișor c. Moldovei (cererea nr. 10275/07) și Catan și Alții c. Moldovei și Rusiei (cererile nr. 43370/04, 8252/05 și 18454/06).

10 08 2010 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în aprilie și mai 2010

În luna aprilie și mai 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Levința c. Moldovei (cererea nr. 5116/08), Gâtlan c. Moldovei (cererea nr. 10174/05), Gheorghiță c. Moldovei (cererea nr. 5334/06), Å¢opa c. Moldovei (cererea nr. 12495/05), Antonov, Băluță și Bezrodnîi c. Moldovei și Rusiei (cererile nr. 315/10, 1153/10 și 1158/10), Pascari c. Moldovei (cererea nr. 53710/09) și Semionov c. Moldovei (cererea nr. 59935/08).

04 08 2010 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în aprilie și mai 2010

În aprilie și mai 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Bogatu c. Moldovei (cererea nr. 36748/05), Croitoru c. Moldovei (cererea nr. 29755/07) și Poia c. Moldovei (cererea nr. 48522/06).

26 07 2010 CtEDO a pronunțat hotărârea Ciorap (nr. 3) c. Moldovei

La 20 iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea Ciorap (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 7481/06). Curtea a conchis că art. 3 CEDO a fost violat în urma condițiilor inumane de detenție în care a fost deținut reclamantul și în urma lipsei acordării asistenței medicale într-un termen potrivit. Curtea a salutat decizia Curții Supreme de Justiție de aplicare directă a CEDO, în absența prevederilor în legislația națională referitoare la dreptul reclamantului la compensație în urma violării art. 3 CEDO, însă a notat că compensația acordată de catre judecătorii naționali a fost insuficientă și a continuat examinarea cererii.

13 07 2010 Au fost pronunțate hotărârile Manole și Alții, Parnov și Panov c. Moldovei

La 13 iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Manole și Alții c. Moldovei (cererea nr. 13936/02), precum și hotărârile Parnov c. Moldovei (cererea nr. 35208/06) și Panov c. Moldovei (cererea nr. 37811/04).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54