Arhiva noutăţilor

03 02 2009 Raportul de activitate al Curții Europene a Drepturilor Omului pentru anul 2008

La 30 ianuarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pe anul 2008. Moldova face parte din primele 9 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. Pe parcursul anului 2008, Curtea a adoptat 33 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 28 de hotărâri a constatat cel puțin o violare a Convenției, iar într-o hotărâre nu a fost constatată nicio violare a Convenției. În ceea ce privește indicele numărului de cereri depuse raportat la numărul de locuitori, în anul 2008, Moldova se află pe locul 3, după Slovenia și Georgia, cu indicele 3.21 de cereri la 10,000 de locuitori.

27 01 2009 CtEDO a pronunțat hotărârea Cebotari și alții c. Moldovei

La 27 ianuarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Cebotari și alții c. Moldovei (cererile nr. 37763/04, 37712/04, 35247/04, 35178/04 și 34350/04). Ea a constatat violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO în urma neexecutării hotărârii judecătorești în favoarea reclamanților împotriva unei companii private timp de 6 ani și 6 luni.

14 01 2009 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererile Leancă, Deli și Arseniev

În decembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis de a comunica Guvernului Republicii Moldova cererile Leancă c. Moldovei (cererea nr. 26627/06), Deli c. Moldovei (cererea nr. 42010/06) și Arseniev c. Moldovei (cererea nr. 10620/06).

23 12 2008 Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în noiembrie 2008

În noiembrie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Lozinschi și Rujavnița c. Moldovei (cererile nr. 33052/05 și 31504/05), Aroma Floris c. Moldovei (cererea nr. 25058/04), Blidari c. Moldovei (cererea nr. 2604/05), Harovschi c. Moldovei (cererea nr. 33852/04) și Jutov c. Moldovei (cererea nr. 2275/05).

17 12 2008 CtEDO a pronunțat hotărârile Levința c. Moldovei și Năvoloacă c. Moldovei

La 16 decembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Levința c. Moldovei (cererea nr. 17332/03) și Năvoloacă c. Moldovei (cererea nr. 25236/02).

09 12 2008 CtEDO a obligat Guvernul Moldovei să plătească unei companii peste 6 milioane 700 de mii de euro

La 9 decembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Unistar Ventures GmbH c. Moldovei (cererea nr. 19245/03), Tudor-Auto S.R.L. (nr. 1), Triplu-Tudor S.R.L. și Tudor-Auto S.R.L. (nr. 2) c. Moldovei (cererile nr. 36344/03, 36341/03 și 30346/05) și Avram c. Moldovei (cererea nr. 2886/05).

05 12 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cereri privind pretinsa violare a art. 2 CEDO

La 29 octombrie și 7 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a decis de a comunica Guvernului Republicii Moldova cererile Anușca c. Moldovei (cererea nr. 24034/07) și, respectiv, Railean c. Moldovei (cererea nr. 23401/04).

02 12 2008 Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în octombrie 2008

În octombrie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Gațcan c. Moldovei (cererea nr. 29493/06) și Mereniuc c. Moldovei (cererea nr. 29497/06).

25 11 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea SRTV c. Moldovei

La 6 noiembrie 2008, CtEDO a decis de a comunica Guvernului Moldovei cererea SRTV c. Moldovei. Compania reclamantă s-a plâns prin prisma art. 10 CEDO că i-a fost încălcat dreptul de a comunica informații și a susținut că imposibilitatea de a-și exercita dreptul său de difuzare pe teritoriul Moldovei constituie o încălcare a dreptului său garantat de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

21 11 2008 CtEDO a pronunțat hotărârea Tănase și Chirtoacă c. Moldovei

La 18 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Tănase și Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Curtea a ajuns la concluzia că metodele folosite de Guvernul Moldovei în vederea asigurării loialității deputaților săi față de stat nu au fost proporționale cu scopul legitim urmărit și a constatat violarea art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54