Arhiva noutăţilor

15 10 2009 CtEDO a pronunțat hotărârea Business și Investiții Pentru Toți c. Moldovei

La 13 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea Business și Investiții Pentru Toți c. Moldovei (cererea nr. 39391/04).

06 10 2009 CtEDO a pronunțat hotărârile Deservire SRL, Petru Roșca și Godorozea c. Moldovei

La 6 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Deservire SRL c. Moldovei (cererea nr. 17328/04), Petru Roșca c. Moldovei (cererea nr. 2638/05) și Godorozea c. Moldovei (cererea nr. 17023/05).

29 09 2009 CtEDO a pronunțat hotărârea Pânzari c. Moldovei

La 29 septembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Pânzari c. Moldovei (cererea nr. 27516/04). Anterior, la 4 noiembrie 2008, Curtea a pronunțat o hotărâre în această cauză, dar, în urma unei cereri a reclamantei din 22 ianuarie 2009, colegiul Marii Camere a decis, la 6 aprilie 2009, ca cauza să fie reexaminată de o Secțiune a Curții în altă componență. Astfel, cererea a fost examinată de Secțiunea a Treia a Curții.

17 09 2009 CtEDO a pronunțat hotărârea Manole și alții c. Moldovei

La 17 septembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Manole și alții c. Moldovei (cererea nr. 13936/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO, printre altele, pe motiv de deficiență a cadrului legislativ al Moldovei cu privire la Compania de televiziune "Teleradio-Moldova" și a obligat Guvernul, prin prisma art. 46 CEDO, să adopte măsuri de ordin general în vederea modificării legislației care a dus la constatarea violării art. 10 CEDO în această cauză.

14 09 2009 Audieri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Tănase și Chirtoacă c. Moldovei

La 16 septembrie 2009, ora 09:15, vor avea loc audieri în fața Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului a cauzei Tănase și Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Înregistrarea video a audierilor va fi disponibilă la 16 septembrie 2009, după ora 15:30, pe pagina web a Curții.

07 08 2009 Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldovei pronunțate în mai și iunie 2009

În lunile mai și iunie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Deinego c. Moldovei (cererea nr. 31428/05), Sclifos c. Moldovei (cererea nr. 22235/08), Dicusari c. Moldovei (cererea nr. 38655/05), Miroșnicenco c. Moldovei (cererea nr. 38679/05), Agatiev c. Moldovei (cererea nr. 11610/06) și Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 6914/08).

29 07 2009 Curtea a adoptat hotarârea în cauza Olaru și alții c. Moldovei, aplicând procedura pilot

La 28 iulie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Olaru și alții c. Moldovei (cererile nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 și 13136/07). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO și a decis adoptarea procedurii pilot în această cauză.

16 07 2009 CtEDO s-a pronunțat în dosarul Carierei de pietriș și granit de la Soroca

La 16 iulie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea Baroul Partner-A c. Moldovei (cererea nr. 39815/07). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Curtea nu s-a expus asupra satisfacției echitabile, rezervând această chestiune pentru o hotărâre separată. Guvernul Moldovei și compania reclamantă au fost chemați să prezinte Curții observațiile scrise privind satisfacția echitabilă în temen de trei luni sau, eventual, să încheie un acord de reglementare amiabilă.

25 06 2009 Moldova a fost condamnată pentru tortură în cauzele Gurgurov și Buzilov c. Moldovei

La 16 și, respectiv, 23 iunie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Gurgurov c. Moldovei (cererea nr. 7045/08) și Buzilov c. Moldovei (cererea nr. 28653/05). În cauza Gurgurov c. Moldovei, Curtea a acordat reclamantului EUR 45,000 cu titlu de prejudiciu moral, iar în cauza Buzilov - EUR 30,000.

08 06 2009 Audieri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în trei cauze contra Moldovei și Rusiei

La 9 iunie 2009, ora 09:00, vor avea loc audieri în fața Camerei a Patra a Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la admisibilitatea și la fondul cauzelor Căldare și alți 42 c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 8252/05), Catan și alți 27 c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 43370/04) și Cervaschi și alți 98 c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 18454/06). Înregistrarea video a audierilor va fi disponibilă la 9 iunie 2009, după ora 15:30, pe pagina web a Curții.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54