Arhiva noutăţilor

20 04 2010 CtEDO a adoptat hot?rrile Brega c. Moldovei ?i Racu c. Moldovei

La 20 aprilie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a publicat hot?rrile Brega c. Moldovei (cererea nr. 52100/08) ?i Racu c. Moldovei (cererea nr. 13136/07). n cauza Brega c. Moldovei, Curtea a constatat violarea art. 3, art. 5 1 (c) ?i a art. 11 CEDO ?i a acordat compensa?ie n sum? de EUR 8,000. n cauza Racu c. Moldovei, Curtea a radiat cererea n urma declara?iei Guvernului care s-a obligat s? achite reclamantului EUR 1,800 n urma execut?rii ntrziate a hot?rrii judec?tore?ti.

14 04 2010 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n ianuarie 2010

n luna ianuarie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 22254/08), Pavlicenco c. Moldovei (cererea nr. 41219/07), Segheti c. Moldovei (cererea nr. 39584/07), Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 32896/07), Cociorva c. Moldovei (cererea nr. 7456/08), Ionel c. Moldovei (cererea nr. 24032/08) ?i Prn?u c. Moldovei (cererea nr. 37225/07).

12 04 2010 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n februarie 2010

n februarie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Chiforiuc c. Moldovei (cererea nr.41744/02), Ursu c. Moldovei (cererea nr. 28534/03), Co?le? c. Moldovei (cererea nr. 42365/07) ?i Sandu c. Moldovei (cererea nr. 29729/07).

09 04 2010 CtEDO a dat c?tig de cauz? de?inu?ilor moldoveni ntr-o cauz? c. Portugaliei

La 6 aprilie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a publicat hot?rrea sa n cauza Steg?rescu ?i Bahrin c. Portugaliei (cererea nr. 46194/06). Curtea a conchis c? imposibilitatea de?inu?ilor de a contesta plasarea sa n celula cu regim de securitate nalt? este contrar? Conven?iei.

06 04 2010 CtEDO a adoptat hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Lungu c. Moldovei

La 6 aprilie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a publicat hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Lungu c. Moldovei (cererea nr. 17911/08). Curtea a radiat cererea reclaman?ilor de pe rol n temeiul acordului amiabil ncheiat ntre p?r?i.

30 03 2010 CtEDO a pronun?at hot?rrea Petrenco c. Moldovei

La 30 martie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Petrenco c. Moldovei (cererea nr. 20928/05). Curtea a constatat, n unanimitate, c? nu a avut loc violarea art. 6 1 CEDO; iar, cu 6 voturi la 1, a constatat violarea art. 8 CEDO. Instan?a a acordat reclamantului EUR 1,200 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 300 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

23 03 2010 Moldova a fost condamnat? pentru nc?lcarea dreptului la via?? n cauza Iorga c. Moldovei

La 23 martie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Iorga c. Moldovei (cererea nr. 12219/05). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 2 CEDO sub aspect procedural privind ineficien?a anchetei efectuate de autorit??i privind cauza mor?ii fiului reclamantei ?i a acordat reclamantei EUR 12,000 cu titlu de prejudiciu moral.

15 03 2010 CtEDO a adoptat decizia de inadmisibilitate a cererilor Demopoulos ?i a altor 7 cereri c. Turciei

La 5 martie 2010, CtEDO a declarat inadmisibile cererile Demopoulos ?i alte 7 cereri c. Turciei (cererile nr. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 14163/04, 10200/04, 19993/04 ? 21819/04). Reclaman?ii sunt 17 ciprio?i de origine ciprioto-greac? care pretind c? au fost mpiedica?i s? foloseasc? propriet??ile lor ?i/sau s? aib? acces la casele lor din Ciprul de nord, care era sub controlul Republicii Turce a Ciprului de Nord. Proprietatea lor includea diferite loturi de p?mnt, unele dintre acestea erau cultivate, iar pe altele erau construite case sau cl?diri.

04 03 2010 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei pronun?ate n ianuarie 2010

n ianuarie 2010, CtEDO a pronun?at deciziile X c. Moldovei (cererea nr. 37507/02), Musaji ?i Madan c. Moldovei (cererea nr. 2856/05), Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 7467/06), Filimonova c. Moldovei (cererea nr. 21136/03) ?i ?umila ?i Al?i 6 c. Moldovei (cererile nr. 41369/05, 41556/05, 42308/05, 33566/06, 33567/06, 33568/06, 33570/06).

01 03 2010 CtEDO a emis cel de-al doilea aviz consultativ

La 22 ianuarie 2010, CtEDO a adoptat cel de-al doilea aviz consultativ al s?u ?i a conchis, n unanimitate, c? lista candida?ilor pentru alegerea judec?torului la CtEDO din partea unui anumit stat, care deja a fost depus? la Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei, nu poate fi retras? ?i nlocuit? cu o nou? list? dup? expirarea termenului-limit? indicat de c?tre Adunarea Parlamentar? pentru depunerea listei.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54