Arhiva noutăţilor

18 05 2016 Restric?ionarea excesiv? a informa?iei de?inute de Agentul guvernamental - neconstitu?ional?

La 18 mai 2016, Curtea Constitu?ional? a pronun?at hot?rrea privind excep?ia de neconstitu?ionalitate a articolului 10 alin. (4) din Legea cu privire la Agentul guvernamental nr. 151 din 30 iulie 2015 (sesizarea 29g/2016).

17 05 2016 Hot?rrea Norma S.R.L. c. Moldovei, satisfac?ia echitabil?

La 17 mai 2016, CtEDO a pronun?at hot?rrea Norma S.R.L. c. Moldovei, (cererea nr. 38503/08), satisfac?ia echitabil?.

26 04 2016 Hot?rrea n cauza Cristioglo c. Moldovei

La data de 26 aprilie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Cristioglo c. Moldovei (24163/11)

11 04 2016 Decizia n cauza Stepuleac c. Moldovei

La data de 07 aprilie 2016, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Stepuleac c. Moldovei (cererea nr. 59850/09).

29 03 2016 Hot?rrea n cauza Okolisan c. Moldovei

La data de 29 martie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Okolisan c. Moldovei (cererea nr. 33200/11).

15 03 2016 Hot?rrile Ciorap nr. 5 ?i Savca c. Moldovei

La data de 15 martie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Ciorap nr.5 c. Moldovei (cererea nr. 7232/07) ?i hot?rrea n cauza Savca c. Moldovei (cererea nr. 17963/08).

08 03 2016 Hot?rrea n cauza Morari c. Moldovei

La data de 8 martie 2016, Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Morari c. Moldovei, cererea nr. 65311/09.

24 02 2016 Hot?rrea n cauza Mozer c. Moldovei ?i Rusiei

La data de 23 februarie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Mozer c. Moldovei ?i Rusiei, cererea nr. 11138/10.

16 02 2016 Hot?rrea n cauza Caracet c. Moldovei

La data de 16 februarie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Caracet c. Moldovei (16031/10).

10 02 2016 Persoanele responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n anul 2015

Asocia?ia “Juri?tii pentru Drepturile Omului a elaborat Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54